Welkom op een biologisch bedrijf

De FBBF (Feriening Fryske Biologyske Boeren) nodigt in de komende maanden belangstellenden graag uit voor een veldbijeenkomst op enkele bedrijven. Bio-boeren zien in hun omgeving dat er nog wel eens onbekendheid is over de bredere waarden van de biologische landbouw voor de leefomgeving.

Mede in het kielzog van Corona- en klimaatperikelen is dit nog meer actueel geworden. Veel mensen zijn op zoek naar verduurzaming van hun eigen activiteiten. Een verantwoorde productie van voedsel leidt tot minder schade aan natuur en milieu en gezond eten leidt bovendien tot minder ziekte. Zo zoekt ieder zelf naar mogelijkheden om toe te passen in zijn eigen omgeving.

In het project De Bioboer Centraal van de FBBF werken 22 biologische boeren in 4 verschillende themagroepen aan onderwerpen zoals biodiversiteit, bodemgezondheid en volksgezondheid. We willen de afstand verkleinen tussen biologische boeren en groepen in de samenleving die zich verbonden voelen met wat er gebeurt in het buitengebied en de genoemde thema’s toegankelijk maken. Landbouw en natuur hebben veel dingen die met elkaar samenhangen. Dat is een spannende ontdekkingstocht. De bio-boeren hopen op deze veldbijeenkomsten concrete eye-openers en aangrijpingspunten te bieden voor inspirerende gesprekken en discussies. Doelgroepen zijn: consumenten en hun organisaties, bestuurders en beleidsmensen, jonge gezinnen en collega (gangbare) boeren.

Biologische boeren willen de dagelijkse praktijk van een biologisch bedrijfssysteem ‘live’ inzichtelijk maken. Mensen worden uitgenodigd om in het veld te zien wat deze bio-boeren inspireert. Waar lopen zij tegenaan bij het werken aan gezonde producten en een ‘bio-diverse’ omgeving?

Misschien kunnen we elkaar zo op ideeën brengen, vanuit een gezamenlijke wens om binnen de voedselketen allemaal een stap te zetten in de goede richting!

Agenda activiteiten De Bioboer Centraal:

  • Zondag 22 mei: biologisch melkveebedrijf Amerijke van familie Meindertsma in Wyns; thema biodiversiteit door aangepast weidevogelbeheer in de Wynserpolder;
  • Avondbijeenkomst dinsdag 14 juni; biologisch melkveebedrijf familie van der Hoek in Jirnsum;
  • Zaterdag 2 juli van 10:00 tot 16:00: biologisch melkveebedrijf familie Hylkema, Westerskatting 8 in Oudega(SWF); Thema: 'de kern en praktijk van biologisch'
  • Zaterdag 8 juli van 17:00 tot 21:00: biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf familie Sipma, Timpelsteed 1 Engwierum; Thema: 'Skarrelje op Tempelsteed'
  • Zaterdag 27 agustus bij Johannes Marinus: tijd: 10:00 - 16:00, adres: Tsjerkebuorren 43 in Twijzel (in combinatie met Brommelsfestijn).
    Johannes Marinus vertelt tijdens een rondleiding hoe hij omgaat met voer en mest in een biodivers landschap. In zijn blog kunt u hier meer over lezen. Op het erf van de familie Marinus vertellen biologische boeren over de kern en de praktijk van de biologische wijze van voedsel produceren.
  • Zondag 18 september 13:00 - 16:00 De Bio Plus tour: een (fiets)route langs Oudemirdum en Harich en open huis bij twee biologische bedrijven: VOF de Bûterkamp melkveebedrijf en ijsboerderij van de familie Brandsma-Breeuwsma in Oudemirdum, en Farmily de Vries akkerbouwbedrijf met biologische tuin en bakkerij..
  • Zondag 25 september 2022 van 13.00 - 16.00 uur; biologisch melkveebedrijf Bouma in Grou; 'De Bioboer Centraal' is één van de deelnemers op het marktje 'Lekker Lokaal!' (organisatie Grou2030).

De uitnodigingen voor de verschillende doelgroepen voor bovenstaande bijeenkomsten worden binnenkort verspreid via de relevante kanalen

Meer informatie over dit project bij het FBBF of Marian de Haan (06-24467385).

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

logo fryslan kleur rgb 300eulogo