Wie we zijn

FBBF staat voor Feriening Biologyske Boeren Fryslân. Vertaald is het de vereniging van biologische boeren in Fryslân. Het is de belangenbehartiger voor de biologische sector in onze provincie. Onze leden hebben diverse biologische bedrijven van akkerbouw tot melkveehouderij en van glastuinbouw tot vleesvee. Veel van onze leden hebben daarnaast nog nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld natuurbeheer, recreatie, zorg of huisverkoop. 

De vereniging telt ongeveer 80 leden. Daarbij zijn er ook nog diverse donateurs die ons financieel ondersteunen.

Meerwaarde van de Bioboer

In het kader van het project 'Meerwaarde van de Bioboer' zijn een aantal factsheets ontwikkeld die in Ekoland zijn gepubliceerd. In deze factsheets wordt voor verschillende thema's de meerwaarde van de bioboer weergegeven.

Wilt u meer weten over de achtergronden bij de factsheets, of wilt u zich hier verder in verdiepen, dan is dit document een goed startpunt.

Bestuur

Wytze Brandsma

Voorzitter

Ali-Jetske Hoogland

Secretaris

Feitze van der Hoek

Penningmeester

Pyt Sipma

Algemeen bestuurslid

Sjoerd Brandsma

Algemeen bestuurslid